Projektēšana

Kad mums rokās ir uzmetums, tad mēs esam spējīgi izpildīt tehnisko projektēšanas risinājumu. Slodzes shēmas, nesošo elementu konstruktīvus, fotometriskos aprēķinus, vadojuma skicēšana, tāmi, tas viss ir daļa no iespaidīgā tehniskā projekta. Tehniskā projektēšana ļauj pasūtītājam precizēt projekta tāmi un uzsākt celtniecību.

lamp layout general F2-Modelkb Vectors copykb

Print